Dofinansowanie z Urzędu Miasta Ruda Śląska
Rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Rudzie Śląskiej w pierwszym półroczu 2021 roku poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia i współzawodnictwa sportowego.
Kwota: 35 000 zł

Dofinansowanie z Urzędu Miasta Ruda Śląska
Rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Rudzie Śląskiej w drugim półroczu 2021 roku poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia i współzawodnictwa sportowego.
Kwota: 11 300 zł

Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki
Rodzaj zadania: Rozwijanie sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży
Tytuł zadania: Program „KLUB”
Kwota: 10 000 zł

 

UKS Grot

Treningi 7 dni w tygodniu

UKS Grot

Profesjonalna pomoc trenerów

UKS Grot

Klubowy sprzęt dla każdego

UKS Grot

Wesołe towarzystwo :)