Dofinansowanie z Urzędu Miasta Ruda Śląska
Rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Rudzie Śląskiej w roku 2018 poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia i współzawodnictwa sportowego.
Tytuł zadania: Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży.
Kwota: 55 000 zł

Rodzaj zadania: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
Tytuł zadania: Zagospodarowanie wolnego czasu rodzin oraz dzieci i młodzieży.
Kwota: 5 000 zł

Rodzaj zadania: Ochrona i promocja zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t. j. Dz. U.z 2018r.,poz.160).
Tytuł zadania: Wakacje ze zdrowiem.
Kwota: 6 451 zł

Rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Tytuł zadania: II Otwarty Puchar Rudy Śląskiej w Łucznictwie Dzieci i Młodzików
Kwota: 2 000 zł

Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki
Rodzaj zadania: Rozwijanie sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży
Tytuł zadania: Program “KLUB”
Kwota: 10 000 zł

 

UKS Grot

Treningi 7 dni w tygodniu

UKS Grot

Profesjonalna pomoc trenerów

UKS Grot

Klubowy sprzęt dla każdego

UKS Grot

Wesołe towarzystwo :)