Dofinansowanie z Urzędu Miasta Ruda Śląska
Rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Rudzie Śląskiej w roku 2023 poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia i współzawodnictwa sportowego.
Tytuł: Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży
Kwota: 68 000 zł

Dofinansowanie z Urzędu Miasta Ruda Śląska
Rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Rudzie Śląskiej w roku 2023 poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia i współzawodnictwa sportowego.
Tytuł: Sportowe szkolenie grup seniorskich
Kwota: 20 000 zł

Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki
Rodzaj zadania: Rozwijanie sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży
Tytuł zadania: Program „KLUB” 2023
Kwota: 10 000 zł

 

UKS Grot

Treningi 7 dni w tygodniu

UKS Grot

Profesjonalna pomoc trenerów

UKS Grot

Klubowy sprzęt dla każdego

UKS Grot

Wesołe towarzystwo :)