Dofinansowanie z Urzędu Miasta Ruda Śląska
Rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Rudzie Śląskiej w roku 2019 poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia i współzawodnictwa sportowego.
Tytuł zadania: Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży.
Kwota: 66 000 zł

Dofinansowanie z Urzędu Miasta Ruda Śląska
Rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Rudzie Śląskiej w roku 2019 poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia i współzawodnictwa sportowego.
Tytuł zadania: Organizacja i udział w zawodach sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym.
Kwota: 8 800 zł

Dofinansowanie z Urzędu Miasta Ruda Śląska
Rodzaj zadania: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
Tytuł zadania: Zagospodarowanie wolnego czasu rodzin oraz dzieci i młodzieży.
Kwota: 3 000 zł

Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki
Rodzaj zadania: Rozwijanie sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży
Tytuł zadania: Program „KLUB”
Kwota: 10 000 zł

 

UKS Grot

Treningi 7 dni w tygodniu

UKS Grot

Profesjonalna pomoc trenerów

UKS Grot

Klubowy sprzęt dla każdego

UKS Grot

Wesołe towarzystwo :)