Dofinansowanie z Urzędu Miasta Ruda Śląska
Rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Rudzie Śląskiej w roku 2017 poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia i współzawodnictwa sportowego.
Tytuł zadania: Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży.
Kwota: 48 000 zł

Rodzaj zadania: Ochrona i promocja zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2016 r.,poz.1638 z późn. zm.)
Tytuł zadania: Wakacje ze zdrowiem.
Kwota: 7 250 zł

Rodzaj zadania: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
Tytuł zadania: Zagospodarowanie wolnego czasu rodzin oraz dzieci i młodzieży.
Kwota: 2 000 zł

Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki
Tytuł zadania: Program „KLUB”
Kwota: 10 000 zł

Invicta Watch

Treningi 7 dni w tygodniu

Invicta Watch

Profesjonalna pomoc trenerów

Invicta Watch

Klubowy sprzęt dla każdego

Invicta Watch

Wesołe towarzystwo :)